Kultywujemy tradycję 27. Pułku Ułanów

W pierwszym okresie wspomnianej bitwy kawaleria ta stała pod rozkazami generała Karnickiego, w drugim okresie pod rozkazami pułkownika Dreszera.
Zostałem zmobilizowany około 25 maAntoni rca 1939 r. przez 27 pułk ułanów w Nieświeżu. Znajdowałem się w Warszawie. Zostałem wezwany telegramem do Nieświeża przez burmistrza Nieświeża. Dwa dni po mobilizacji wyruszyliśmy transportem do stacji kolejowej Sierpc. Tam wyładowaliśmy się i rozkwaterowaliśmy się po wioskach położonych około 10-15 km na północny wschód od Sierpca. Od lipca posunęli całą naszą brygadę bardziej ku granicy między Lidzbark i Działdowo z zadaniem utrzymania przepraw przez Działdówkę i lasów położonych na południe od Lidzbarka, łącznie z wydzielonym batalionem piechoty, który zajmował Działdowo.
Wojna obronna 1939 roku przeszła do świadomości potomnych jako starcie nowoczesnej broni pancernej z przestarzałą kawalerią.
Żołnierze - partyzanci dowodzeni przez; por. / ppłk. cc. Adolfa Pilcha z oddziałami; chor./ppor. Zdzisława Nurkiewicza - 27. Pułk Uałnów., por. lot. Witolda Pełczyńskiego - 1. baon 78. Pułk Piechoty.