Kultywujemy tradycję 27. Pułku Ułanów

Kampinos to nie tylko puszcza, przyroda i łosie. Teren puszczy był areną niemal wszystkich ważnych wydarzeń z historii Polski. W 1410 r. zachodnim skrajem puszczy podążał ze swoim wojskiem pod Grunwald Władysław Jagiełło.
W zasadzie była to oryginalna wersja autorstwa majora Adama Kowalskiego, który przebywając w obozie Bals w Rumunii w 1939 roku napisał tekst jak i melodie „ku pokrzepieniu serc” współtowarzyszy niedoli. Wkrótce wraz z uciekinierami przedostała się na zachód. Tam została spopularyzowana w Polskich Siłach Zbrojnych na Zachodzie, a za pomocą głównie „cichociemnych” także w Polsce Podziemnej.
Obecność kobiet w kawalerii jest tematem dotychczas nieopisywanym i niejednokrotnie spornym. Gdy mówi się o kobietach w wojsku II Rzeczypospolitej, nie mówi się o tych służących w oddziałach konnych, gdyż nie przyjmowano kobiet do kawalerii.