Kultywujemy tradycję 27. Pułku Ułanów

Wojna obronna 1939 roku przeszła do świadomości potomnych jako starcie nowoczesnej broni pancernej z przestarzałą kawalerią.
Żołnierze - partyzanci dowodzeni przez; por. / ppłk. cc. Adolfa Pilcha z oddziałami; chor./ppor. Zdzisława Nurkiewicza - 27. Pułk Uałnów., por. lot. Witolda Pełczyńskiego - 1. baon 78. Pułk Piechoty.
Kampinos to nie tylko puszcza, przyroda i łosie. Teren puszczy był areną niemal wszystkich ważnych wydarzeń z historii Polski. W 1410 r. zachodnim skrajem puszczy podążał ze swoim wojskiem pod Grunwald Władysław Jagiełło.
W zasadzie była to oryginalna wersja autorstwa majora Adama Kowalskiego, który przebywając w obozie Bals w Rumunii w 1939 roku napisał tekst jak i melodie „ku pokrzepieniu serc” współtowarzyszy niedoli. Wkrótce wraz z uciekinierami przedostała się na zachód. Tam została spopularyzowana w Polskich Siłach Zbrojnych na Zachodzie, a za pomocą głównie „cichociemnych” także w Polsce Podziemnej.