Kultywujemy tradycję 27. Pułku Ułanów

Pierwsza bitwa pod Ciechanowem, Przedwojewo, Dzbonie. Posłałem natychmiast do rotmistrza Adama Zakrzewskiego, aby przyśpieszył wyładowanie żołnierzy i natychmiast przesyłał ich partiami do folwarku Przedwojewo.
Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości w 1918 r., rozpoczęto tworzyć polską armię, poprzez organizację poszczególnych oddziałów różnych rodzajów wojsk. Było to szczególnie ważne w perspektywie spodziewanego konfliktu z Rosją Radziecką.
W 1920 roku, po 123 latach niewoli odrodzona Rzeczpospolita stanęła w obliczu konieczności walki nie tylko swój kształt terytorialny, ale także o utrzymanie właśnie odzyskanej wolności.
W pierwszym okresie wspomnianej bitwy kawaleria ta stała pod rozkazami generała Karnickiego, w drugim okresie pod rozkazami pułkownika Dreszera.