Szwadron Kawalerii im. 27. Pułku Ułanów


admin 01 Mar 2016 wróć do listy aktualności

NIEZŁOMNI Zgrupowania Stołpecko - Nalibockiego

Żołnierze - partyzanci dowodzeni przez por. / ppłk. cc. Adolfa Pilcha z oddziałami; chor. / ppor. Zdzisława Nurkiewicza - 27.Pułku Ułanów., por. lot. Witolda Pełczyńskiego - 1. baon 78. Pułku Piechoty ze Zgrupowania Stołpecko - Nalibockiego, pułku Palmiry – Młociny. Żołnierze Zgrupowania Stołpecko - Nalibockiego byli szczególnie poszukiwani przez Urzad Bezpieczeństwa i NKWD za walkę o polskość kresów z partyzantką sowiecką w Puszczy Nalibockiej. Byli aresztowani, wywożeni na wschód do ZSRS, byli torturowani, prześladowani, więzieni, inwigilowani i poszukiwani. Represjonowani i skazywani przez wojenne i powojenne władze komunistyczne ZSRS i Polski Ludowej - Sądy Czerwone, aparat represji i ścigania: KGB, NKWD, Informację Wojskową, (I.W), Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego (MBW) ich krwawe sądy, („czerwone sądy wojskowe”), Urzędy Bezpieczeństwa Publicznego (UBP), Milicję Obywatelska, Urzad Bezpieczeństwa, Służbę Bezpeczeństwa/Milicję Obywatelska i inne komunistyczne tajne służb działające od 1944 do 1989. Przeprowadzano na nich (pokazowe) procesy polityczne. Część z nich wskazanych tutaj partyzantów zrehabilitowano, część na rehabilitację dalej czeka inni już odeszli na wieczną wartę....

CZEŚĆ ICH PAMIĘCI !

Zapraszamy do CZYTELNI gdzie poznaja Państwo sylwetki znanych nam Żołnierzy Wyklętych Zgrupowania Stołpecko - Nalibockiego w tym 27. Pułku Ułanów Armii Krajowej