Szwadron Kawalerii im. 27. Pułku Ułanów


Sztandar Pułku

W dniu 8 sierpnia 1922 r. w Nieświeżu (w dniu święta pułkowego) 27. Pułk Ułanów otrzymał sztandar. Ufundowany został przez ludność powiatu nieświeskiego (zapis utrwalony na sztandarze).

Historia zaginięcia sztandaru:

podporucznik Kalino, w ubraniu cywilnym, z płatem owiniętym wokół ciała, miał się przedostać do granicy południowej. W razie zbyt dużych trudności miał pozostawić sztandar w którymś z kościołów. Po podporuczniku Kalino ślad zaginął. Losy sztandaru pozostają nieznane”. Ostatnia wzmianka o miejscu sztandaru wskazywała na dzień 28 września 1939 w lasach koło Mościsk.

Treść zamieszczona na sztandarze: „Honor i Ojczyzna”, wizerunek Matki Boskiej z dzieciątkiem z bramy Słuckiej w Nieświeżu, „Od ludności powiatu nieświeskiego dla 27. Pułku Ułanów 8 VIII 1922”, daty i miejsca szarż:

W latach 90. odtworzono sztandar. W dniu 16 maja 1991 miała miejsce uroczystość poświęcenia nowego sztandaru pułku z dodatkowym haftem pól bitewnych z września 1939 roku:

+ napis: „Dla 27 Pułku Ułanów 8 VIII 1922 – 8 VIII 1990”.