Szwadron Kawalerii im. 27. Pułku Ułanów


Początki istnienia Pułku

NAZWA PUŁKU

Początkowo 27. Pułk Ułanów nosił nazwę 203. Ochotniczy Pułk Ułanów, który to został sformowany w Kaliszu 27 lipca 1920 roku. W 1921 r. 203. Ochotniczy Pułk Ułanów zmienił nazwę na 27. Pułk Ułanów. Dopiero 16 października 1936 r. po wielokrotnych staraniach otrzymał patrona - króla Stefana Batorego (rozkazem Ministerstwa Spraw Wojskowych Dzienni Rozkazów Ministerstwa Sspraw Wojskowych Nr 15 z 16.10.1936, poz. 183, s.228).
Od 3 czerwca 1943 r. 27. Pułk Ułanów wchodził w skład Polskiego Oddziału Partyzanckiego im. T. Kościuszki, zorganizowanego przez podporucznika Kaspra Miłaszewskiego "Lewalda" w obwodzie Stołpeckim "Słup", a od wiosny 1944 w skład Zgrupowania Stołpeckiego AK, późniejszego w pełnej nazwie Zgrupowania Stołpecko-Nalibockiego AK.

Po dotarciu do Kampinosu w pod koniec lipca 1944 r., 27. Pułk Ułanów wchodził w skład Grupy Kampinos, jednakże po dwu miesięcznych walkach i rozbiciu tejże grupy 29 września 1944 r. pod Jaktorowem, ocalała grupka żołnierzy stworzyła Samodzielny Szwadron "Grupy Kampinos" Samodzielny Oddział Partyzancki. Następnie przez kilka tygodni działał w ramach 25. Pułku Piechoty.

Ostatecznie Samodzielny Oddział Partyzancki został rozwiązany 17 stycznia 1945 roku.

27 lipca 1920 – 27 września 1939
3 czerwca 1943 - 17 stycznia 1945

OKOLICZNOŚCI POWSTANIA

ORGANIZACJA

Gotowość do marszu po 4 dniach

Ochotnicy: młodzież szkolna, inteligencja, rzemieślnicy, ziemianie (kaliscy, kutnowscy wrocławscy, płoccy). Oprócz młodzieży byli też obywatele poważni wiekiem, których ideowość nadała im wyraźną cechę nowo tworzącemu się pułkowi

Oficerowie byli z różnych pułków: 3. Pułku Ułanów, 2. Pułku Ułanów Legionowych, 1. Pułku Ułanów Krechowieckich i Pułku Jazdy Korpusu gen. Dowbora-Muśnickiego.

Wyszkolenie/kwalifikacje: większość podoficerów była wyszkolona jednolicie profesjonalnie, tylko mała część wyszła ze świeżo ukończonej szkoły podoficerskiej szwadronu zapasowego. Podoficerowie z poborów wykazywali znacznie mniejszą wartość.

Wyposażenie:
Broń:

Konie: