Szwadron Kawalerii im. 27. Pułku Ułanów


Administrator 12 Nov 2014 wróć do listy aktualności

Podpisanie porozumienia o współpracy z Zakładem Poprawczym w Studzieńcu

We wrześniu 2014 roku Zakład Poprawczy w Studzieńcu zwrócił się do naszego Stowarzyszenia z propozycją współpracy. Mając na uwadze krzewienie postaw patriotycznych w społeczeństwie, bez wahania podjęliśmy współpracę w ramach projektu ,,Kształtowanie postaw patriotycznych młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym’’.

Część wychowanków z Zakładu Poprawczego ze Studzieńca już w lipcu uczestniczyła w wydarzeniach organizowanych przez Stowarzyszenie. Byli obecni na Święcie Pułkowym połączonym z wycieczką do Puszczy Kampinoskiej, która w roku 1944 nosiła miano Niepodległej Rzeczpospolitej Kampinoskiej, m.in. dzięki działającym na jej terenie ułanom 27. Pułku Ułanów. Pod koniec września uczestniczyli w obchodach 70. rocznicy bitwy pod Jaktorowem, na Cmentarzu Wojennym w Budach Zosinych, na którym spoczywa 132 żołnierzy heroicznej walki.

Kilkanaście dni później pojechali wraz z członkami Stowarzyszenia do 9. Braniewskiej Brygady Kawalerii Pancernej w Braniewie – współczesnego spadkobiercy tradycji 27. Pułku Ułanów im. Króla Stefana Batorego. Mieli okazję przebywać na terenie koszar, obserwować zachowania zawodowych żołnierzy, uczestniczyć w uroczystm apelu, współpracować z zainteresowaną społecznością braniewską. Zwieńczeniem ich obecności na terenie jednostki wojskowej spotkanie z dowódca Brygady pułkownikiem dyplomowanym Janem Rydzem.

W przeddzień Święta Wszystkich Świętych wychowankowie wraz z opiekunem z własnej inicjatywy wybrali się ponownie na Cmentarz Wojenny w Budach Zosinych, by uporządkować mogiły. Na miejscu zostali zapoznani z historią cmentarza, by pogłębić świadomość pariotyczną o miejscu, w którym się znaleźli.

Z kolei w niedzielę poprzedzającą Święto Odzyskania Niepodległości członkowie Stowarzyszenia Szwadron Kawalerii im. 27. Pułku Ułanów z Żyrardowa odwiedzili wychowanków w Zakładzie Poprawczym w Studzieńcu. Wprowadzili ich opowieściami w świat kawalerii, a także zobrazowali wyczyny kawalerzystów zdjęciami archiwalnymi, ilustracjami oraz materiałem filmowym. Dzięki zaangażowaniu ich wychowawcy zostali przygotowani do testu historycznego. Test się odbył, wypadł pozytywnie, a najlepsi uzyskali pamiątkowe dyplomy.

Te spotkania zapewne na długo zapadną im w pamięć, a patriotyczna postawa kawalerzystów będzie przyświecała im za wzór godny naśladowania w życiu codziennym. Zdjęcia z wspólnych spotkań moga Państwo obejrzeć w GALERII