Szwadron Kawalerii im. 27. Pułku Ułanów


Szwadron Kawalerii Szwadron Kawalerii Szwadron Kawalerii Szwadron Kawalerii Szwadron Kawalerii Szwadron Kawalerii

Kultywujemy tradycję 27. Pułku Ułanów

Celem Szwadronu Kawalerii im. 27. Pułku Ułanów jest kultywowanie i propagowanie tradycji i historii 27. Pułku Ułanów im. króla Stefana Batorego od momentu jego utworzenia w roku 1920 do końcowych walk Pułku odtworzonego w strukturach Armii Krajowej. Tym samym jako jedno z zadań działalności Szwadronu przyjęliśmy na siebie opiekę nad partyzanckim cmentarzem w Budach Zosinych, gdzie 29 września 1944 r. odbyła się ostatnia bitwa z udziałem ułanów w ramach Grupy Kampinos.